0
Usporedba
0
Favoriti
Prijavi se
Osiguranje tereta

Kako bi sigurno prevezli Vaš teret, važno je držati se nekoliko pravila o osiguranje tereta na auto prikolice.

Uvijek pazite da je teret na auto prikolici raspoređen na takav način da je svaka osovina jednako opterećena, te da je pritisak na kuku između 50 i 100 kg (za lake prikolice do 75 kg). Možete se poslužiti i vagom, na način da potporni kotač podignete tako da je spojka auto prikolice u visini kuke, te ispod njega stavite vagu i izmjerite pritisak na kuku.

Uvijek se preporuča upotreba traka za vezanje tereta (gurtni) kako bi se teret propisno osigurao od prevrtanja. Pokušajte da trake budu vezane što više vertikalno zbog što boljeg prijanjanja tereta uz pod prikolice. Nikad nemojte vezati trake pod kutem većim od 60°.

Posebno je važno kontolirati napetost traka za vezanje tijekom vožnje.